Powered by Seat

HOPRG_571a

„I am just plotting a story for a short film.“
What will be the story about?
„It’s about a small boy who is living in a small village and was born without a shadow. He’s troubled little boy, he steals and tries to make his own shadow.“
How does he do that?
„Well, he believes that we are made of what we own, so he tries to steal stuff, to own as much as possible. To become real, like everybody else.“

/

„Píšu právě příběh ke krátkému filmu.“
O čem bude pojednávat?
„Bude to příběh malého chlapce, který žije v malé vesnici a který se narodil bez vlastního stínu. Je to malý potížista, krade a snaží si svůj stín vytvořit sám.“
Jak se to snaží udělat?
„Domnívá se, že lidé jsou lidmi na základě toho, co vlastní. A tak krade, aby toho vlastnil co nejvíce. Aby se stal skutečným a byl jako všichni ostatní.“