Powered by Seat

HOPRG_575a

O čem v poslední době hodně přemýšlíte?
„Jestli jsou některé věci už předem dané a jak moc si člověk v životě může vybrat svoji cestu.“
K čemu docházíte?
„Že některá setkání jsou asi už naplánovaná, taková osudová. Jeden kamarád mi třeba vyprávěl, že si během cestování koupil lístek na autobus a zjistil, že stejná místenka byla prodána dvakrát. Druhou dostala nějaká slečna se kterou se asi měl seznámit. Takže z toho bylo velké setkání a dnes to vypadá, že si jsou souzeni. Myslím si, že tohle nemůže být náhoda.“
Zažila jste něco podobného vy sama?
„Já se teď přihlásila na nějaké potápění do Egypta a po čtrnácti dnech vůbec nevím, proč tam jedu. Vlastně se mi tam nechce. Takže teď přemýšlím, jestli to mám rozumově rušit, chtít vrácení peněz … Ale udělala jsem to tak nějak intuitivně, a tak si říkám, že to třeba mělo být nějaké vnuknutí shůry.“

/

What is on your mind lately?
„If some things are predestined to happen and to which degree a person can choose his own way in life.“
What do you think?
„I think that some encounters are probably already planned, fatal. One friend told me that during his travels he once bought a seat reservation on a bus and found out that the same seat was reserved twice. The second reservation bought a girl whom he was probably supposed to meet. So it was an important encounter and now it seems that they are destined to be together. I think this cannot be a coincidence.“
Do you have some similar experience from your life?
„I just signed up for some scuba diving in Egypt fourteen day ago and now I don’t even know, why I go there. In fact, I don’t want to go. So I am not sure if I should cancel it, get the money back … But I did it using my intuition, so I wonder if that perhaps was an inspiration from above.“