Powered by Seat

HOPRG_570c

„Máme v Brně občanské sdružení, Ženy50, a pořádáme pro tuto skupinu spoustu aktivit – kurzy, jazyky, počítače, vycházky, výlety a tak dále. Už to běží šest let a my na těch ženách vidíme, jak se lidé ohromně potřebují scházet, být spolu, povídat si, sdělovat … a není tolik důležité kam jdeme, nebo co děláme.“
Co myslíte, že je specifické pro skupinu žen nad padesát let věku?
„To je právě nulová skupina, která vůbec není ošetřená. Muži jsou často v padesáti ještě fit a mají jinou náplň života. Mám pocit, že vztahy nepotřebují tolik, jako ženy – mají své koníčky, sport, více se realizují v práci … Ženy chtějí být více spolu, potřebují vztahy a emoce. V tomto věku jsou často v takovém mezidobí, kdy většinou už děti odešly z domova, třeba se rozešly s manželem, rozvedly se, ovdověly … Jednou třeba přišla moc milá paní, která byla čerstvě ovdovělá a najednou si připadala úplně sama. I když stále pracovala, měla syna, starou maminku … prostě ta půlka života byla najednou prázdná. Tak přišla na vycházku, našla si tam kamarádku a od té doby jsou jedna ruka.“

/

„We’ve got a civic association in Brno called Ženy50 (Women50) and organize a lot of activities for this target group – language and IT lessons, walks, trips and so on. It’s been running for six years and we can see how people need to gather and socialize, to talk and share … and it’s not that important where exactly we go or what we do.“
What do you think is specific for this target group?
„That it’s not targeted at all. Men at fifty are often still fit and have things to do. I’ve got a feeling that they don’t need relations as much as women do – they have their hobbies, sports, they realize their potential at work … Women want to be together, they need relations and emotions. It’s kind of an interim period for them around this age. Children have usually already left home, they are maybe separated, divorced, widowed … Once a very nice lady came, still working, who was recently widowed. She suddenly felt terribly alone. Even though she was still working, had a son and old mother … the half of her life was gone all of a sudden. So she came on our walk and found herself a female friend. They are inseparable since then.“