Powered by Seat

HOPRG_581c

„Zkoumám svoji samotu, jestli mne více naplňuje být sama se sebou anebo s druhými lidmi.“
K čemu docházíte?
„Že pro mě samota asi není. Stále se v ní snažím upevnit, ale stále to nejde. Když jsem sama, tak moc přemýšlím. Až se dostávám do takových různých příběhů a myšlenek, že to nedokážu sama zvládat. Když jsem s lidmi, tak jsem více v pohodě, sama jsem asi trochu labilnější …“
Objevila jste pro sebe skrze samotu něco dobrého?
„Naučila jsem se hodně číst a být v tichu.“
To je teď pro vás možná trochu složitější …
„Já jen hlídám, jsem chůva. No, a teď se vzbudila …“

/

„I am exploring my solitude. If I am more content on my own or around other people.“
What did you find?
„That solitude is probably not for me. I still try to make myself stronger in it, but I am still failing. When I am alone, I am thinking too much. Doing that, I get into this different stories and thoughts which I am not able to cope with. I am more relaxed around people, on my own I am probably a bit labile …“
Did you find something good through solitude though?
„I learnt to read a lot and to be in silence.“
That may be a bit more complicated for you now …
„Oh, I am just a nanny. Well and now she’s woken up …“