Powered by Seat

HOPRG_583c

„Dělám městské krajiny, jak popisné, tak abstraktní motivy.“
Jaké věci vás zaujmou?
„Hlavně mne zajímá světlo, světelná energie. Ale je to jako se vším v životě – vyhledáváte místo, kde je vám příjemně. Tady je teplo a výhled na Střešovice … Výhled je pro mě vždy důležitý. Dá se bydlet i v paneláku, pokud je tam hezký pohled z okna. Ale poezie se dá najít všude, když člověk chce. Koneckonců, nic jiného někdy nezbývá.“

/

„I do urban landscapes, both descriptive and abstract motives.“
What catches your eye?
„I am interested mainly in light and its energy. But it’s like anything else in life, you search for a place where you feel good. Here it’s warm and there is the view on Střešovice … A view is always important for me. You can live in panel house if there is a nice view from the window. You can find poetry anywhere if you search for it. Sometimes you don’t have another choice, after all.“