Powered by Seat

Archiv: Srpen 2013

Můstek


Šokující zprávy z metropole: „Jsem původem z Itálie. Češi jsou pro mě nejlepší národ. Jsou to slušný, příjemný a vychovaný lidi.“

/

Shocking news from the capital: “I am originally from Italy. For me, Czechs are the best nation. They are decent, nice and well-behaved people.”


„Nejlepší momenty jsou když jsem nakalenej a podaří se mi dobrej trik.“
„Moje nejlepší momenty jsou, když on je nakalenej a pořádně se rozseká.“

/

“The best moments are when I am boozed up and I manage to do a good trick.”
“My best moments are when he is boozed up and totally crashes.”


„Nemůžu se smát, právě mi dělali zuby.“

/

„I cannot smile, I was just at the dentist.“


„Náš syn pořád říká, ať ho přihlásíme do těch Čumáčků na Barrandově … Snoopíčku, pojď.“

/

“Our son is always saying that we should register him into Čumáčci programme on Barrandov TV … Snoopie, come.”


„I play in a band, we were touring Europe. We just finished and I decided to spend an extra week here.“
What band are you playing in?
It´s called Valient Thorr.“
What genre is it?
„Rock&roll.“
How do you feel about touring? It´s very specific way of living, I imagine.
„I am used to it, I´ve been doing it for a long time and I like it … but you don´t get to see the cities for what they are. What I like about Prague is that there are things to do, but it´s not crazy like London or Paris.“

/

“Hraju v kapele, měli jsme turné po Evropě. Právě skončilo a já se rozhod strávit tady týden navíc.“
V jaké kapele hrajete?
“Jmenuje se Valient Thorr.”
Co hrajete za žánr?
“Rock&roll.”
Jak se vyrovnáváte s životem na turné? Musí to být dost zvláštní, ne?
“Jsem na to zvyklý, dělám to už dlouho a mám to rád … ale člověk nepozná jaká města opravdu jsou. Na Praze se mi líbí, že tu je co dělat, ale není to tu šílený jako v Londýně nebo Paříži.”


Jaký byl váš nejštastnější moment v životě?
„Asi když jsem postavil tuhle koloběžku. Už se tím zabývám asi dva a půl roku, tahle už je třetí.“
Plánujete je prodávat?
„Furt to testuju, aby to bylo všechno dobrý. Kdyby se poštěstilo, tak bych byl rád. Je to takovej můj koníček, lepší než hrát automaty někde …“
Já jsem čet, že Češi jsou ve výrobě koloběžek docela velmoc.
„Hodně se to tady rozpíná, ale je to dost drahý. Šestadvacet tisíc za takovýho holomka …“
Jak jste se k tomu dostal?
„Úplnou náhodou – kamarád mi ukázal koloběžku a já říkám: ‚To je hustý!‘ Taková svoboda … protože tyhlety pruhy pro cyklisty jsou tady skoro všude …“
Jaký máte nejlepší zážitek s vaší koloběžkou?
„Když jsem se vysekal. Tady na Vinohradský, tamhle dole. Tam byl takovej ďolík, já jsem to neustál, dal nohu na zem a už jsem letěl … Takhle mě auto přejelo celý tělo vlastně a před obličejem mi zastavil nárazník. Byl to velkej jeep, zaplaťpánbůh. Úplně celej život mi proběh před očima …“
Co jste viděl?
„No, to bych nerozváděl, bylo tam hodně zlýho.“
A v jaký jste teď fázi života?
„Já jsem furt hodnej, já jsem furt v pohodě. Já si říkám, že když budu hodnej a nebudu dělat zlé, tak můžu jít kdykoliv, kdekoliv se vztyčenou hlavou a bejt v pohodě, že mě nikdo nenapadne, nebo na mě nebude pohukovat … věřím na karmu.“

/

What was the happiest moment in your life?
“Probably when I constructed this scooter. I am dealing with this for about two and half years, this is third one already.”
Do you plan to sell those?
“I am still in a phase of testing, so everything is good. If I was lucky enough, I would be glad. It´s a hobby of mine, better than to gamble somewhere …”
I read that Czechs are big producers of scooters.
“That´s true, but it is very expensive. Twentysix thousand for such a stinker …”
How did you start doing this?
“By a chance – my friend showed me one scooter and I said? ‚That´s cool!‘ Such a freedom … because all those cycle lines are almost everywhere around here …”
What is your best experience with your scooter?
“When I crashed with it. Here on Vinohradská, down there. There was a hole on the road, I didn´t handle it, put me feet on a ground and went flying … A car drove over me and a bumper stopped right in front of my face. It was a big jeep, thanks goodness. My whole life was screened in front of my eyes …”
What did you see?
“Well, I wouldn´t talk about it, there was a lot of bad stuff.”
And what is your life situation right now?
“I am still nice, I am still cool. I think that if I will be nice, not doing bad things, I can go around anytime, anywhere with my head up and be safe from someone assaulting me or heckling at me … I believe in karma.”


Bylo mi odkýváno, že pejsek se jmenuje Písek

/

I was given a confirming nod that the doggie is called Písek


„To vypadá, jako že mám něco za lubem.“
A co máte za lubem?
„Zrovna jsem se před hodinou rozhodla, že jedu do Rumunska. Chtěla jsem jet na Trutnov, na festival, ale jedu do Rumunska – nevim ani s kym, ani kam …“
Tak co vás k tomu vedlo, že jste se tak rozhodla?
„Koruna, hod korunou.“
Takhle se rozhodujete v životě?
„Tak jako … že jo, takhle je to nejjednodušší. Padne orel nebo panna a je to jasný.“

/

„It looks like I am up to something.“
And what are you up to?
„I just decided to go to Romania. I wanted to go to Trutnov music festival, but instead I go to Romania – I don´t even know with who, where exactly …“
So what made you do such a decision?
„I flipped a coin.“
This is how you decide in life?
„Well … yeah, this is the simpliest way. It´s head or tails and it´s all clear.“


„… a jednou se vyválela v mrtvym krtkovi co ležel na hovně …“

/

“… and this one time she rolled around in a dead mole that was lying on a shit …”