Powered by Seat

Archiv: Září 2013

„Naše firma se zaměřuje na rekonstrukci starejch baráků.“
Co jste se o starých domech naučil?
„Vždycky se stavělo narychlo a pro někoho jinýho, hlavně aby to stálo … v tomhle se moc nezměnilo.“

/

“Our company is specialized in reconstruction of old houses.”
What did you learn about old houses?
“Constructions were always hurried and made for someone else, the main point being to make it stand … nothing much changed in this.”


„Chodím sem na Vyšehrad, protože je tu silná energie. Proti proudu je Děvín, tam je zase poněkud jiná energie než tady, energie býka – taková jemnější zemská energie. Tady je to spojený se znamením štíra. Vyhledávám takovýhle místa ráda, cítím se tady dobře.“

/

“I am coming here to Vyšehrad because there is a strong energy here. Against river current is Děvín, there is a bit different energy, the one of Taurus – more gentle earthly energy. The energy here is connected with Scorpio. I like to come to such a places, I feel good around here.”


Kam míříte?
„Za kamarádkou na náplavku.“
Co na ní máte nejradši?
„Že je upřímná a myslí to s náma dobře.“

/

Where are you heading?
„To meet friend of ours at riverside.“
What do you like most about her?
„That she’s honest and means it well with us.“


Vyšehrad


… chodím po městě a fotím Pražany.
„Ale já nechci bejt Pražák.“
Proč ne?
„Pražáci mi přijdou chamtivý.“
Můžete to rozvést?
„Strávil jsem dnešek v rámci výzkumu na dětskym hřišti, bavil sem se tam s lidmi. Mluvil jsem třeba s jednou šestnáctiletou holkou co si přivydělává hlídáním dětí. Některý věci co říkala se mě dost dotkly … a to se mě jen tak něco nedotkne. Říkala, v podstatě, že některý lidi maj děti jako módní doplňky … Nejde jen přijít a dát dítěti hračku: ‘Tady máš!’. Člověk musí trávit s dítětem čas a komunikovat s ním.“
Jak by tedy podle vás lidé měli vychovávat děti?
„Na to se dnes celej den snažím přijít. Asi je to na delší přemejšlení.“

/

… I go around and take pictures of Praguers.
„But I don’t want to be Praguer.“
Why not?
„People of Prague seems greedy to me.“
Can you elaborate?
„I spent this day doing a research at a children playground, talking to people. I spoke for example with one sixteen year old girl who works as a babysitter. Some things that she said hurted me … and I am not a kind of person who is hurt easily. She said, basically, that some people have their kids as a fashion accessories … It’s not possible to just come and give a kid a toy: „Here you go!“. One has to spend time with the kid and talk to him or her.“
How should people raise their children?
„That’s what I am trying to figure out whole day. One probably need more time to think about such a thing.“


S čím teď v životě nejvíc zápasíte?
„Bydlím, všechno, takže asi vztahy.“

/

What is your biggest struggle right now?
“I have place to stay and all … so probably relationships.”


Dejvice


Na co ráda vzpomínáte?
„Matka měla staré porcelánové nádobí na kterém byla sfinga. Já jsem to tam vídala a od dětství se chtěla podívat do Egypta. V šedesátym sedmym jejich libra ze stovky klesla na padesát a zájezd na tři týdny do Alexandrie, Káhiry a Luxoru stál 4500. To prostě, to bylo něco úžasnýho … Dětský sny lidi vlastně uskutečňují. Dcera říkávala: ‘Já budu doktorkou!’ a opravdu vystudovala oční lékařství … Nedá se přesvědčovat – když to dítě chce, tak to prostě prosadí. Nemá cenu, aby dělalo něco, co ho nebaví.“


/

What do you like to recall from your past?
“My mother had old porcelain tableware with sfinx on it. I used to see it around the house when I was little and wanted to go to Egypt ever since. In 1967 Egyptian pound dropped its value from hundred to fifty and three weeks excursion tour in Alexandria, Cairo and Luxor costed 4500. It was fabulous. People do realize their child dreams. My daughter used to say: ‘I will be a doctor!’ and she really became one – she is an eye doctor. There is no point in persuasion – if the child wants, it will make it happen. There is no reason for the child to do something if it doesn´t enjoy it.”


O čem v poslední době přemýšlíte?
„Různý věci … o dětech, o úspěchu …“
Cítíte se být úspěšný?
„Ne, necejtim se.“
Proč ne?
„Je to těžký … prostředí je těžký.“
Jaký byl váš nejštastnější okamžik v životě?
„Narození dětí, mám jich pět.“
Myslíte, že jste úspěšný otec?
„Doufám, že jo … nepijou, nedrogujou, pracujou i … moc se jim nechce, to je pravda.“
Co vám dělá v životě radost?
„Děti, úspěchy dětí … a jejich, dejme tomu, štěstí.“
Myslíte, že mají lepší podmínky než jste měl vy pro to být úspěšný?
„No hmotný určitě, ale vnější prostředí je horší.“
Čím je horší?
„Je krutější, tvrdší … je hodně přetvářky mezi lidma, i dětma.“
Myslíte, že je to dnes horší než v době vašeho dospívání?
„No … asi jo. Taky to nebylo růžový, to určitě ne. Toho vnějšího zlýho pokušení je ale dnes příliš a je to dostupný a dost tolerovaný.“
Jak má člověk vést své děti, aby k tomu nespěly?
„Příkladem. Jak s pitím, kouřením … my jsme nekuřáci, rodiče, děti taky. To je asi nejdůležitější – příklad, soustavný vedení.“

/

What are you thinking about lately?
“Different stuff … children, success …”
Do you consider yourself successful?
“No, I don´t feel to be.”
Why not?
“It´s tough … tough environment.”
What was your happiest moment in life?
“Birth of my children, I have five of them.”
Do you think you are successful father?
“I hope so … they don´t drink, don´t take drugs, they even work … without much enthusiasm, that´s true.”
What bring you joy in life?
“Children, their achievements … and their, let´s say, happiness.”
Do you think they have better conditions for being successful in life?
“Well, the material conditions definitely, but the outer environment is worse.”
What makes it worse?
“It´s more tough, cruel … there is a lot of pretense among people, even children.”
Do you think it´s worse now then it was when you were growing up?
“Well … yeah, probably. It wasn´t all great, surely not. But today, there are too many evil temptations which are available and tolerated.”
How should one raise children in order to avoid those?
“To set a good example for them. With smoking, drinking … we are non-smokers, us parents, and so are our children. That´s the most important – to set a good example, to guide them continuously.”


„V tomhle tadyhle seděli Mick Jagger a Keith Richards. Vez je kolega, kterej byl nehudební a nevěděl kdo to je. Divil se, že se tam lidi okolo shromažďujou a foťej. Tak zavolal, kdo to jako má bejt … stejně mu to nic neřikalo. Jsme mu pak nadávali, že se měl aspoň nechat vyfotit.“

/

“Mick Jagger and Keith Richards were sitting right here in this one. My collegue who is not into music was driving them around and didn´t know them. He was surprised that people gather around and take pictures. So he called to ask who it is … but he didn´t know the names neither. We were then calling him names for not even having a picture with them.”