Powered by Seat

Archiv: Květen 2014

HOPRG_597a

„V urbanismu veřejného prostoru je důležité umět si představit všechny možné scénáře dění. Těch je velmi mnoho: Jdu ve dvou, jdu v jednom, jdu se psem, jedu na kole, sedím, piju, koukám, kreslím … Každý má nějakou váhu a za tím, že jeden má na daném místě větší váhu než druhý, musí být určitá logika. Tady na náplavce … takhle při kreslení si člověk určité věci uvědomí. Hlavně to, ze je zde strašně malá kapacita na strašně moc lidí. Možná by ale stačilo regulovat počet restaurací a lodí a tu kvantitu lidí rozdělit do víc míst.“

/

„In urbanism, it’s important to imagine all possible scenarios of actions. There is a lot of them: Two people walk, one person walks, person walks a dog, cycles, sits, drinks, looks around, draws … Every scenario has some importance a there has to be a logic to one being more important than another at a certain place. Here at riverside … one realizes some things when he draws. Mostly that there is a very small capacity for a huge amount of people. But maybe it would be enough to regulate number of restaurants and boats and divide people into more places.“

HOPRG_597c


HOPRG_588a

„Od malinka jsem se pohyboval mezi koňmi.“
Jaký nejkrásnější okamžik jste s nimi prožil?
„Když se mi narodilo první hříbátko.“
Jak jste ho pojmenoval?
„Brutus.“

/

„I’ve been around horses since I was little.“
What was the most beautiful moment you experience with them?
„When my first foal was born.“
How did you name it?
„Brutus.“


HOPRG_595a

„Sehnat dnes v padesáti osmi letech práci je kumšt.“

/

„It’s a skill to find a job at fifty-eight nowadays.“


HOPRG_587a

„Celý život v jedné pojišťovně, právě jsem odešla do důchodu.“
Na co budete ráda vzpomínat?
„Možná na nějaké porady, kde jsem říkala nějaká moudra.“
Co moudrého jste se v této práci naučila?
„Hlavně být lidský, ne za každou cenu neustále eskalovat výkony. Nedřít z lidí kůži, když vám něco dluží. A neodměňovat šlendrián, neférovost.“

/

„I’d been working in one insurance company all my life and I just retired.“
Which memory will you keep?
„Maybe of some meetings where I was saying some pearls of wisdom.“
Which of these did you learn in this work?
„To be humane, not to escalate work performance all the time. Not to slave people away when they owe you. And not to reward sloppiness and unfair acts.“


HOPRG_598a

„Můj tatínek je v nemocnici a je to dost špatné. Prožíváme takový ten zlom, kdy si člověk uvědomí, jak mu ten druhý schází.“
Co na něm máte nejradši?
„Vždy jsme se na něj mohli spolehnout; pokud bylo něco potřeba, tak jsme věděli, kam jít. Stoprocentní jistota. Když jsme třeba přijeli na chatu, tak byly koupené brikety a bylo zatopeno. Takové ty běžné věci, které vám normálně nepřijdou. Ale když pak najednou nejsou, tak si uvědomíte, jak to vše bylo důležité.“

/

„My father is in a hospital and it’s pretty bad. We are experiencing this kind of turn, when one realizes how much he miss the other person.“
What do you like most about him?
„We could always rely on him; if we needed something, we knew where to go. We could count on him every time. When we arrived to our cottage, for example, briquettes were bought and rooms were warmed. These kind of things you don’t even see normally. But if they are gone, you realize how important they were.“


HOPRG_589a

„Jaro je moje období. Když začne jaro, tak začne všechno dobré.“

/

„Spring is my season. When it starts, all good things starts with it.“


HOPRG_594a

„Včera mě nadchlo představení Čert a Káča. Nikdy předtím jsem to nehrál a je to strašně krásná opera. Dvořák dokáže naprosto dokonale hudbou vyjádřit, co se na jevišti odehrává. V jednu chvíli třeba přijde na scénu čert – tváří se tedy, že není – a když si sundavá klobouk a posvítí na něj červený reflektor, tak ta hudba je … naprosto dokonalá. Ale to se musí slyšet.“

/

„Yesterday I got thrilled by Kate and the Devil, Dvorak’s opera. I’ve never played it before and it’s very beautiful. Dvorak was able to perfectly express what’s going on on the stage. At one moment, there is the devil on stage – well, pretending he’s not – and when he’s taking off his hat and the red light is being casted on him, the music is … just perfect. But you have to hear it.“

 


HOPRG_590a

Pražské dominanty

/

Prague’s landmarks


HOPRG_591a

„Nepraskl vám už objektiv?“

/

„Did the lens crack already?“


HOPRG_584a

V pozadí přijíždí rychlík na Vídeň. Kdybyste v něm náhodou někdo právě seděl, tak se ho prosím zeptejte, o čem v poslední době hodně přemýšlí.

/

Express train to Vienna is captured in the background. If some of you just happen to be on it, please ask him what’s on his mind lately.